Göteborgs Hamn AB - Startsida

Publications

Here we collect publications published by the Port of Gothenurg. For environmental reasons, we dont print every publication, but it is free to download pdf's. Please contact info@portgot.se if you wish to receive prints or miss a certain publication.

General Port Regulations
Allmänna hamnföreskrifter
Årsredovisning 2022
Hållbar Hamn 2022
Methanol bunker operating regulations
Railport Scandinavia 2022
Port tariff 2022 for the Port of Gothenburg
Hamntaxa 2022
Port tariff 2023 for the Port of Gothenburg
Hamntaxa Göteborgs Hamn 2023
Energy transition in the Port of Gothenburg
Short Sea Traffic
Hållbar Hamn 2021
Uppförandekod Göteborgs Hamn AB
Grafisk profil
Driftsföreskrifter Energihamnen
Operating Regulations Energy Port
Sustainable Port - Sustainability report 2020
Jubileumsbok - Göteborgs Hamn 400 år
The Port of Gothenburg 400 years
Järnvägsnätbeskrivning 2021, Göteborgs hamn
Bogserbåtsregler i Göteborgs hamn
Tug regulations Port of Gothenburg
Tidslinje Göteborgs hamn 400 år
Tidslinje Göteborgs hamn 400 år (affisch).
Skandia gateway. Deeper fairway into the Port of Gothenburg
Skandiaporten. Djupare farled i Göteborgs hamn.
Rapport Göteborgs hamn kundundersökning
Sveriges skogshamn. Med tåg och båt raka spåret ut i världen
Swedens forestry. By rail and vessel straight into the rest of the world
Godsnavsbroschyr. Vi ger dig hela världen, varje dag.
Expand your business. Call the gateway to Scandinavia.
Verksamhetsanvisning för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.
LNG operating regulations including LNG bunkering
Arbeta säkert i Energihamnen
Skandinaviens största hamn expanderar. Upptäck dina möjligheter
Hållbarhetsbroschyr. Vi stärker Sveriges konkurrenskraft genom hållbar tillväxt.
History of the port of Gothenburg
Sludge disposal at the port of Gothenburg
Hamnstursfolder
Historien om Göteborgs hamn