Göteborgs Hamn AB - Startsida

Publications

Here we collect publications published by the Port of Gothenurg. For environmental reasons, we dont print every publication, but it is free to download pdf's. Please contact info@portgot.se if you wish to receive prints or miss a certain publication.

Grafisk profil

General port regulations

Allmänna Hamnföreskrifter

Sustainable Port - Sustainability report 2020

Årsredovisning Göteborgs Hamn AB 2020

Jubileumsbok - Göteborgs Hamn 400 år

The Port of Gothenburg 400 years

Hållbar hamn 2020

Järnvägsnätbeskrivning 2021, Göteborgs hamn

Port tariff for the Port of Gothenburg

Hamntaxa för Göteborgs hamn

Uppförandekod Göteborgs Hamn AB

Bogserbåtsregler i Göteborgs hamn

Tug regulations Port of Gothenburg

Tidslinje Göteborgs hamn 400 år

Tidslinje Göteborgs hamn 400 år (affisch).

Driftföreskrifter för Energihamnen i Göteborg

Operating regulations Gothenburg energy port

Skandia gateway. Deeper fairway into the Port of Gothenburg

Skandiaporten. Djupare farled i Göteborgs hamn.

Rapport Göteborgs hamn kundundersökning

Code of Conduct Gothenburg port authority

Sveriges skogshamn. Med tåg och båt raka spåret ut i världen

Swedens forestry. By rail and vessel straight into the rest of the world

Godsnavsbroschyr. Vi ger dig hela världen, varje dag.

Expand your business. Call the gateway to Scandinavia.

Railservice

Verksamhetsanvisning för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Short sea traffic in the Port of Gothenburg

LNG operating regulations including LNG bunkering

Arbeta säkert i Energihamnen

Skandinaviens största hamn expanderar. Upptäck dina möjligheter

Hållbarhetsbroschyr. Vi stärker Sveriges konkurrenskraft genom hållbar tillväxt.

History of the port of Gothenburg

Sludge disposal at the port of Gothenburg

Hamnstursfolder

Historien om Göteborgs hamn